Cám ơn. Chỗ đặt của bạn đã được nhận.

  • Xem thêm thông tin tại 09,70.44.07.50 - Bán hàng qua điện thoại 09.70.46.66.68 của 9h-18h
  • Hãy nhớ kiểm tra các thư không mong muốn (thư rác) trong hộp thư điện tử của bạn, nếu bạn không nhận được xác nhận đơn hàng.
  • Nếu bạn chọn vận chuyển với kiểm soát theo dõi, bạn có thể tìm thấy thông tin tiếp theo này, bằng cách nhấp vào MENU trên “TÀI KHOẢN CỦA TÔI” rồi “ĐẶT HÀNG” rồi “XEM”. Số theo dõi sẽ được hiển thị, bạn phải sao chép và dán nó trên trang theo dõi Colissimo của La Poste, tại đây:COLISSIMO SAU