Cám ơn. Chỗ đặt của bạn đã được nhận.

  • Xem thêm thông tin tại 09,70.44.07.50 - Bán hàng qua điện thoại 09.70.46.66.68 của 9h-18h
  • Hãy nhớ kiểm tra thư không mong muốn (thư rác) trong hộp thư của bạn, nếu bạn không nhận được thư xác nhận đặt hàng.
  • Nếu bạn chọn vận chuyển với kiểm soát theo dõi, bạn có thể tìm thấy phần tiếp theo này, bằng cách nhấp vào DANH MỤC trên TÀI KHOẢN CỦA TÔI, sau đó ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP sau đó là XEM XEM. Số theo dõi sẽ xuất hiện, bạn phải sao chép và dán nó trên trang theo dõi Colissimo của La Poste, tại đây: COLISSIMO SAU