Hạt Nigella nigella sativa hữu cơ giàu các hợp chất hoạt tính sinh học. BẤM VÀO SẢN PHẨM ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Nigelle

Seed Oil Đen

19,40£ HT

Nigelle

hạt Nigella

10,80£ HT