đắng mơ hạt nhân hữu cơ giàu vitamin B17 một hợp chất đó là hoạt tính sinh học. Click vào sản phẩm MỌI CHI TIẾT.

Amande amère Vit. B17

Hạnh nhân mơ đắng

13,60£ HT
10,40£ HT