Các Artemisia annua hữu cơ (Annual Mugwort) là một loại cây của Trung Quốc Dược điển phong phú về các hợp chất hoạt tính sinh học. Click vào sản phẩm MỌI CHI TIẾT.

cây ngải Artemisia

Viên nang Artemisia annua

13,20£ HT

cây ngải Artemisia

Trà thảo mộc Artemisia annua

15,20£ HT

cây ngải Artemisia

Mẹ cồn Artemisia annua

10,60£ HT

cây ngải Artemisia

Hạt Artemisia annua

5,40£ HT

cây ngải Artemisia

Artemisia annua bột

14,90£ HT
-10%
3,06£ HT